Zaznacz stronę

Lubi­cie tańczyć?

Lubi­cie tańczyć? Ja bar­dzo. Ale nie lubię klubów – ponu­rych prze­strzeni w mrocz­nych kli­matach. Wybrałam się ostat­nio do Dzika czyli – Domu Zabawy i Kul­tury który orga­ni­zuje często praw­dziwe potańcówki. Tym razem miała grać War­szaw­ska Orkie­stra...

Sztuka kocha­nia

Od zna­jo­mego dosta­łam „Sztukę kocha­nia” Owi­diu­sza w prze­kła­dzie Juliana Ejsmonda. Wier­sze, choć powstałe 2000 lat temu są w swoim prak­ty­cyź­mie zdu­mie­wa­jąco aktu­alne. Jak zdo­być kobietę, co mówić, czego nie, co wychwa­lać a czego uda­wać, że się wcale...